1 Kasım 2014 Cumartesi

Validebağ Korusunda Gözlemlenen Kuş Türleri (Rapor:18 Ekim 2014 / 117 tür)Bu dosya yeniden yayınlanmıştır.
http://validebaghaber.blogspot.com.tr/2014/11/validebagn-kuslar.html


Gözlem Alanı
İstanbul - Üsküdar - Validebağ Korusu
Enlem
41° 0'49.70"K
Boylam
29° 2'38.80"D
Google Maps
Kayıtlı kuş türü sayısı
117 (www.kusbank.org sitesinden 18 Ekim 2014 tarihinde alınan rapora göre güncellenmiştir)
Gözlem bilgileri KuşBank'tan alınmıştır.
Tür bilgileri Trakus.org sitesinden alınmıştır.
No
Tür ismi
Bilimsel isim
Trakus.org link
1
Karabatak (Phalacrocorax carbo)
2
Gece Balıkçılı (Nycticorax nycticorax)
3
Gri Balıkçıl (Ardea cinerea)
4
Erguvani Balıkçıl (Ardea purpurea)
5
Kara Leylek (Ciconia nigra)
6
Leylek (Ciconia ciconia)
7
Çeltikçi (Plegadis falcinellus)
8
Arı Şahini (Pernis apivorus)
9
Kara Çaylak (Milvus migrans)
10
Yılan Kartalı (Circaetus gallicus)
11
Saz Delicesi (Circus aeruginosus)
12
Çayır Delicesi (Circus pygargus)
13
Atmaca (Accipiter nisus)
14
Yaz Atmacası (Accipiter brevipes)
15
Şahin (Buteo buteo)
16
Kızıl Şahin (Buteo rufinus)
17
Küçük Orman Kartalı (Aquila pomarina)
18
Kerkenez (Falco tinnunculus)
19
Aladoğan (Falco vespertinus)
20
Delice Doğan (Falco subbuteo)
21
Bıldırcın (Coturnix coturnix)
22
Çulluk (Scolopax rusticola)
23
Karabaş Martı (Larus ridibundus)
24
Gümüş Martı (Larus michahellis)
25
Hazar Martısı (Larus cachinnans)
Listeden çıkartılması olasılığı vardır
26
Kaya Güvercini (Columba livia)
27
Tahtalı (Columba palumbus)
28
Kumru (Streptopelia decaocto)
29
Üveyik (Streptopelia turtur)
30
Küçük Kumru (Stigmatopelia senegalensis)
31
Yeşil Papağan (Psittacula krameri)
32
Ebabil (Apus apus)
33
Boz Ebabil (Apus pallidus)
34
Ak Karınlı Ebabil (Tachymarptis melba)
35
Arıkuşu (Merops apiaster)
36
Gökkuzgun (Coracias garrulus)
37
İbibik (Upupa epops)
38
Boyunçeviren (Jynx torquilla)
39
Alaca Ağaçkakan (Dendrocopos syriacus)
40
Küçük Ağaçkakan (Dendrocopos minor)
41
Tarlakuşu (Alauda arvensis)
42
Orman Toygarı (Lullula arborea)
43
Kum Kırlangıcı (Riparia riparia)
44
Kır Kırlangıcı (Hirundo rustica)
45
Kızıl Kırlangıç (Hirundo daurica)
46
Ev Kırlangıcı (Delichon urbicum)
47
Ağaç İncirkuşu (Anthus trivialis)
48
Çayır İncirkuşu (Anthus pratensis)
49
Sarı Kuyruksallayan (Motacilla flava)
50
Sarı Başlı Kuyruksallayan (Motacilla citreola)
51
Dağ Kuyruksallayanı (Motacilla cinerea)
52
Ak kuyruksallayan (Motacilla alba)
53
Çıtkuşu (Troglodytes troglodytes)
54
Dağbülbülü (Prunella modularis)
55
Karatavuk (Turdus merula)
56
Tarla Ardıcı (Turdus pilaris)
57
Öter Ardıç (Turdus philomelos)
58
Kızıl Ardıç (Turdus iliacus)
59
Ökse Ardıcı (Turdus viscivorus)
60
Çalı Kamışçını (Acrocephalus palustris)
61
Saz Kamışçını (Acrocephalus scirpaceus)
62
Ak Mukallit (Hippolais pallida)
63
Maskeli Ötleğen (Sylvia melanocephala)
64
Kara Boğazlı Ötleğen (Sylvia rueppelli)
65
Çizgili Ötleğen (Sylvia nisoria)
66
Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen (Sylvia curruca)
67
Ak Gerdanlı Ötleğen (Sylvia communis)
68
Boz Ötleğen (Sylvia borin)
69
Kara Başlı Ötleğen (Sylvia atricapilla)
70
Orman Çıvgını (Phylloscopus sibilatrix)
71
Çıvgın (Phylloscopus collybita)
72
Söğütbülbülü (Phylloscopus trochilus)
73
Sürmeli Çalıkuşu (Regulus ignicapilla)
74
Çalıkuşu (Regulus regulus)
75
Kızılgerdan (Erithacus rubecula)
76
Benekli Bülbül (Luscinia luscinia)
77
Bülbül (Luscinia megarhynchos)
78
Kara Kızılkuyruk (Phoenicurus ochruros)
79
Kızılkuyruk (Phoenicurus phoenicurus)
80
Çayır Taşkuşu (Saxicola rubetra)
81
Taşkuşu (Saxicola torquatus)
82
Boz Kuyrukkakan (Oenanthe isabellina)
83
Kuyrukkakan (Oenanthe oenanthe)
84
Benekli Sinekkapan (Muscicapa striata)
85
Küçük Sinekkapan (Ficedula parva)
86
Halkalı Sinekkapan (Ficedula albicollis)
87
Kara Sinekkapan (Ficedula hypoleuca)
88
Uzun Kuyruklu Baştankara (Aegithalos caudatus)
89
Mavi Baştankara (Parus caeruleus)
90
Büyük Baştankara (Parus major)
91
Sıvacı (Sitta europaea)
92
Bahçe Tırmaşıkkuşu (Certhia brachydactyla)
93
Sarıasma (Oriolus oriolus)
94
Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu (Lanius collurio)
95
Kara Alınlı Örümcekkuşu (Lanius minor)
96
Kızıl Başlı Örümcekkuşu (Lanius senator)
97
Maskeli Örümcekkuşu (Lanius nubicus)
98
Alakarga (Garrulus glandarius)
99
Saksağan (Pica pica)
100
Küçük Karga (Corvus monedula)
101
Ekin Kargası (Corvus frugilegus)
102
Leş Kargası (Corvus cornix)
103
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
104
Serçe (Passer domesticus)
105
Söğüt Serçesi (Passer hispaniolensis)
106
Ağaç Serçesi (Passer montanus)
107
İspinoz (Fringilla coelebs)
108
Dağ İspinozu (Fringilla montifringilla)
109
Küçük İskete (Serinus serinus)
110
Florya (Carduelis chloris)
111
Saka (Carduelis carduelis)
112
Kara Başlı İskete (Carduelis spinus)
113
Kocabaş (Coccothraustes coccothraustes)
114
Sarı Çinte (Emberiza citrinella)
115
Kirazkuşu (Emberiza hortulana)
116
Kara Başlı Çinte (Emberiza melanocephala)
117
Tarla Çintesi (Miliaria calandra)

1 yorum: